Skontaktuj się z nami

#1 najważniejsza rzecz przy wdrażaniu CRM

Published 12 lipca 2023 17:00
by Julia Pacewicz

Przyjęcie przez użytkowników jest kamieniem węgielnym udanego wdrożenia CRM. Podczas gdy funkcje i możliwości systemu CRM są ważne, ich prawdziwa wartość leży w tym, jak skutecznie i entuzjastycznie użytkownicy je przyjmują.

 

Co to jest "adopcja użytkownika"?

Adopcja użytkownika odnosi się do stopnia, w jakim osoby w organizacji aktywnie angażują się i wykorzystują platformę CRM w swoich codziennych działaniach.

 

W tym wpisie na blogu zagłębiamy się w znaczenie adaptacji użytkowników i dlaczego zajmuje ona czołowe miejsce w priorytetach związanych z wdrażaniem CRM. Odkryj istotną rolę, jaką odgrywa adaptacja użytkowników w osiąganiu sukcesu CRM i uzyskaj praktyczne informacje na temat tego, jak uzyskać wysoki poziom adaptacji użytkowników w swojej organizacji. Wspólnie zmaksymalizujemy potencjał Twojego CRM!

 

Dlaczego adopcja użytkowników jest ważna podczas wdrażania CRM?

Adopcja użytkowników ma kluczowe znaczenie przy wdrażaniu CRM, ponieważ ma bezpośredni wpływ na sukces i skuteczność systemu. Bez silnego zaangażowania użytkowników, CRM nie jest w pełni wykorzystywany, co prowadzi do marnowania zasobów. Gdy użytkownicy w pełni akceptują i efektywnie korzystają z CRM, zwiększa to dokładność danych, poprawia współpracę między zespołami, usprawnia procesy i umożliwia lepsze zarządzanie danymi. Adopcja użytkowników napędza również zwrot z inwestycji, maksymalizując potencjał CRM i zapewniając spójne wyniki biznesowe. Poprzez priorytetowe traktowanie adopcji użytkowników poprzez szkolenia, wsparcie i zaspokajanie potrzeb użytkowników, organizacje mogą zapewnić pomyślne wdrożenie CRM i czerpać z niego korzyści.

 

Jakie są kluczowe wskaźniki pomiaru sukcesu adopcji użytkowników?

Istnieje kilka kluczowych wskaźników, które można wykorzystać do pomiaru sukcesu wdrożenia CRM wśród użytkowników:

  • Zaangażowanie użytkowników: Pomiar poziomu zaangażowania użytkowników w platformę CRM, takiego jak częstotliwość logowania, czas spędzony na korzystaniu z systemu oraz liczba interakcji lub wykonanych działań.
  • Jakość danych: Ocena jakości i kompletności danych wprowadzanych przez użytkowników. Monitorowanie dokładności wprowadzania danych, przestrzegania wytycznych dotyczących wprowadzania danych oraz obecności zduplikowanych lub niekompletnych rekordów.
  • Opinie i zadowolenie użytkowników: Zbieraj informacje zwrotne od użytkowników za pomocą ankiet lub mechanizmów informacji zwrotnej, aby ocenić ich poziom zadowolenia, zidentyfikować punkty bólu i uchwycić sugestie dotyczące ulepszeń.

Śledząc te wskaźniki, organizacje mogą uzyskać wgląd w poziom adopcji użytkowników, zidentyfikować obszary wymagające poprawy i podjąć niezbędne działania w celu zwiększenia wskaźników adopcji i skutecznego wykorzystania CRM.

 

Jakie są kluczowe sposoby na odniesienie sukcesu w adaptacji użytkowników?

Aby odnieść sukces w adopcji systemu CRM przez użytkowników, należy rozważyć następujące kluczowe strategie:

  • Skuteczna komunikacja i szkolenia: Zapewnij kompleksowe programy szkoleniowe, przyjazną dla użytkownika dokumentację i stałą komunikację, aby upewnić się, że użytkownicy rozumieją korzyści i funkcjonalność systemu CRM.
  • Grywalizacja i zachęty: Zaimplementuj elementy grywalizacji i zapewnij zachęty, aby zachęcić użytkowników do zaangażowania i adopcji. Może to obejmować nagrody za osiągnięcie kamieni milowych, uznanie dla aktywnych użytkowników lub przyjazne konkursy.
  • Ciągłe doskonalenie: Regularnie oceniaj system CRM i procesy, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy. Uwzględniaj opinie użytkowników, odpowiadaj na zmieniające się potrzeby biznesowe i ulepszaj CRM, aby zapewnić stałą przydatność i satysfakcję użytkowników.

Wdrażając te strategie, organizacje mogą wspierać kulturę adaptacji użytkowników, umożliwiać użytkownikom korzystanie z systemu CRM i maksymalizować korzyści, jakie oferuje on w celu poprawy wyników biznesowych.

 

Dlaczego HubSpot jako CRM?

HubSpot wyróżnia się jako najlepszy CRM pod względem adaptacji użytkowników ze względu na kilka kluczowych czynników.

  1. Po pierwsze, przyjazny dla użytkownika interfejs ułatwia zarządzanie, pozwalając użytkownikom bez wysiłku poruszać się po platformie i szybko zrozumieć jej cechy i funkcje.
  2. Po drugie, HubSpot oferuje szeroko dostępną i niezawodną obsługę klienta, zapewniając użytkownikom dostęp do pomocy w razie potrzeby, tym samym rozwiązując wszelkie potencjalne przeszkody w przyjęciu.
  3. Ponadto HubSpot zapewnia obszerną dokumentację, w tym podręczniki użytkownika, samouczki i solidną bazę wiedzy, umożliwiając użytkownikom samodzielne kształcenie i rozwiązywanie problemów. 

Aspekty te przyczyniają się do płynnego doświadczenia użytkownika, sprzyjając wysokiemu poziomowi adopcji i umożliwiając firmom pełne wykorzystanie możliwości CRM.

 

Czy jesteś gotowy do pracy z najbardziej przyjaznym dla użytkownika CRM?

Wybierając HubSpot zamiast Salesforce, możesz zaoszczędzić do 161 000 USD rocznie na kosztach CRM. Twoja firma może kwalifikować się do takich oszczędności. 

Skontaktuj się z nami, aby sprawdzić, czy możemy pomóc Ci obniżyć koszty.

Skontaktuj się z nami

 

Share article

Julia Pacewicz

RevOps Consultant & Brand Strategist

Julia jest konsultantem ds. Revenue Operations i Branding-u. Otrzymała tytuł licencjata z psychologii i historii sztuki na Uniwersytecie Nowojorskim oraz tytuł magistra w dziedzinie nauk o dziedzictwie i pamięci na Uniwersytecie w Amsterdamie. Wykształcenie Julii w naukach humanistycznych pomogło jej w tworzeniu cyfrowych doświadczeń dla klientów ClickRay.